PERSBERICHT – beslissing contingentering ministerraad april 2019

Naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad om zowel voor het academiejaar 2019 als 2020 alle studenten een RIZIV-nummer toe te kennen zonder verdere bindende voorwaarden zijn we als arts-specialisten in opleiding verbolgen over deze beslissing. Samen met de studenten van het VGSO willen we dan ook reageren op deze beslissing, genomen op basis van een dubieus advies van de planningscommissie. Het persbericht kan hieronder geraadpleegd worden. Hierin vragen we verduidelijking aan de Vlaamse politieke partijen en planningscommissie over de gang van zaken in dit dossier.

Lees “PERSBERICHT – beslissing contingentering ministerraad april 2019” verder

Medische verkiezingen 2018

Van 7 tot 26 juni vinden in België medische verkiezingen plaats. Deze syndicale verkiezing bepaalt de samenstelling van de bestuursorganen aan het RIZIV.

Met VASO-AMSF stelden we de drie syndicaten enkele vragen rond actuele dossiers. Deze vragen gaan over ons sociaal statuut, de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteitsbewaking van de opleiding.

Via deze weg willen we onze achterban informeren en engageren om hun stem uit te brengen.

Lees “Medische verkiezingen 2018” verder

NIEUWS – Deeltijdse stages zijn voortaan mogelijk (artsenkrant 6 november 2017)

Voortaan zijn deeltijdse stages voor artsen-specialisten in opleiding ook zonder medische redenen mogelijk. Een ministerieel besluit dat dit regelt, verscheen vlak voor Allerheiligen in het Staatsblad. Tegelijk verscheen een MB over de huisartsenopleiding. Dat bepaalt onder meer dat ziekenhuisstages uit de basisopleiding tussen 2018 en 2024 mogen meetellen voor de beroepsopleiding.

 

Lees “NIEUWS – Deeltijdse stages zijn voortaan mogelijk (artsenkrant 6 november 2017)” verder

NIEUWS – Budgettair rugzakje voor aso’s (artsenkrant 3 november 2017)

Een duurzaam kader voor een kwaliteitsvolle beroepsopleiding van de artsen: de beleidscel van minister De Block schreef daarover een conceptnota. De idee is om iedere aso een jaarbudget te geven van 10.000 à 15.000 euro waar hij zijn praktijkopleiding mee kan financieren.

 

Lees “NIEUWS – Budgettair rugzakje voor aso’s (artsenkrant 3 november 2017)” verder

NIEUWS – Dubbele cohorte: Groenboek als oplossing (de specialist 27 oktober 2017)

De huidige opleidingsproblemen van vooral de specialisten en de dreigende impasse van de dubbele cohorte wil minister De Block oplossen met een Groenboek over de opleiding. Dat vertelt ze in primeur aan De Specialist en Medi-Sfeer.

Lees “NIEUWS – Dubbele cohorte: Groenboek als oplossing (de specialist 27 oktober 2017)” verder