Rapport legislatuur 2014-2019 en Memorandum verkiezingen 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen 26 mei 2019 stellen we met de vereniging van arts-specialisten in opleiding ons memorandum voor. Hierin willen we aangeven welke punten wij als prioriteit naar voren schuiven in de volgende legislatuur.
Op Federaal niveau denken we in eerste instantie aan de verdere uitwerking van het groenboek voor de financiering en programmatie van stages voor artsen en voornamelijk de kwaliteitszorg van de opleiding hieraan gekoppeld. Daarnaast plaatsen we (nogmaals) ons sociaal statuut en de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden op tafel. Op niveau van de Vlaamse gemeenschap zijn we benieuwd naar het beleid dat gevoerd zal worden omtrent de subquota. Tot op heden werden wij hier jammer genoeg niet in betrokken ondanks meermaals aandringen.

Naast het memorandum stelden wij ook een rapport op voor de afgelopen legislatuur. Zoals u kan zien krijgt deze legislatuur van ons een (nipt) voldoende. We zijn erkentelijk voor het vele werk dat gebeurde en de goede wil die vaak aanwezig was. Al moet gezegd worden dat vele dossiers nog in de steigers staan, niet volledig geïmplementeerd werden of dat we de uitvoering van beslissingen nog moeten afwachten.

Lees “Rapport legislatuur 2014-2019 en Memorandum verkiezingen 2019” verder

STANDPUNT – Onduidelijkheden in wetgeving arbeidsvoorwaarden

Op 2 oktober werden we als arts-specialisten in opleiding uitgenodigd op het Kabinet van Minister van Werk, Kris Peeters. Tijdens dit gesprek aangaande het huidige sociaal statuut van de artsen in opleiding kwam ook de vraag naar enkele verduidelijkingen in de wetgeving aan bod. Deze vragen werden in december officieel overgemaakt aan de minister en zijn kabinet en een mail ter herinnering werd midden januari uitgestuurd.

Tot op heden kregen we jammer genoeg geen respons vanuit het kabinet Peeters. Of nog iets met het dossier zou kunnen gebeuren was – gezien de val van de regering, en huidige regering in lopende zaken – af te wachten. Wij hoopten desondanks dat een antwoord versturen op onze vragen wel tot de mogelijkheden van een regering in lopende zaken zou vallen.


Daarom willen wij onze vragen dan ook aan een bredere (politieke) groep richten. Er zijn nog enkele maanden tot de verkiezingen – laat staan tot een nieuwe regering gevormd is – en zodus hopen wij dat minstens enkele beleidsmakers en/of politieke fracties dit dossier ter harte willen nemen en kijken wat mogelijk is binnen het huidige politieke klimaat. De vragen die we hebben gaan over de arbeids-omstandigheden en -voorwaarden die duizenden jonge artsen elke dag moeten ervaren, regering in lopende zaken of niet.
meer concreet willen we deze drie onduidelijkheden aankaarten:
1) de definitie van een “voltijds” werkschema en zodus ook van een – sinds 31 oktober 2017 mogelijk gemaakt – deeltijds werkschema.
2) de (financiële) voorwaarden verbonden aan wachtdiensten.
3) de financiële voorwaarden verbonden aan bijkomende arbeidstijd in kader van het tekenen van de opting out (cfr. de wet op de arbeidsduur van 10 decemeber 2012).Deze onduidelijkheden zorgen er vandaag de dag voor dat de wetgeving niet (correct) toegepast wordt. Het lijkt ons dan ook aangewezen om hier de nodige verduidelijking in te voorzien. Hieronder is de brief, in december en januari verstuurd aan minister Peeters en zijn kabinet, terug te vinden.

Lees “STANDPUNT – Onduidelijkheden in wetgeving arbeidsvoorwaarden” verder

PERSBERICHT- Reactie op recente nieuwsberichten mbt hervorming vervolgopleiding arts-specialist

Als Vlaamse tak van de Vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) wensen de Vlaamsegeneeskundestudenten en
assistenten kort te reageren op het artikel “Universitaire ziekenhuizen op ramkoers met De Block”, gepubliceerd in De Standaard op 12-11-2018. We willen nadrukkelijk onze steun uit te spreken voor de hervormingsplannen van federaal minister De Block om de beroepsopleiding van arts-specialisten structureel en kwalitatief te hervormen, inclusief de financiering transparant te maken en verder aan te vullen.

Wij zijn van mening dat een kwalitatieve opleiding enkel en alleen gegarandeerd kan worden door een uitstekende samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire centra. Een duidelijke financiering voor zowel het pedagogische luik van de opleiding
als ook het organisatorische maakt hier deel van uit. In onze ogen voldoet de geplande hervorming hier aan met een forfaitair bedrag voor elke stagemeester per arts-specialist in opleiding (ASO) naast een forfaitair bedrag per coördinerende stagemeester (die globaal gezien verbonden is aan een universitair ziekenhuis gezien zijn/haar vastgelegde taakomschrijving).

Lees “PERSBERICHT- Reactie op recente nieuwsberichten mbt hervorming vervolgopleiding arts-specialist” verder