STANDPUNT – Onduidelijkheden in wetgeving arbeidsvoorwaarden

Op 2 oktober werden we als arts-specialisten in opleiding uitgenodigd op het Kabinet van Minister van Werk, Kris Peeters. Tijdens dit gesprek aangaande het huidige sociaal statuut van de artsen in opleiding kwam ook de vraag naar enkele verduidelijkingen in de wetgeving aan bod. Deze vragen werden in december officieel overgemaakt aan de minister en zijn kabinet en een mail ter herinnering werd midden januari uitgestuurd.

Tot op heden kregen we jammer genoeg geen respons vanuit het kabinet Peeters. Of nog iets met het dossier zou kunnen gebeuren was – gezien de val van de regering, en huidige regering in lopende zaken – af te wachten. Wij hoopten desondanks dat een antwoord versturen op onze vragen wel tot de mogelijkheden van een regering in lopende zaken zou vallen.


Daarom willen wij onze vragen dan ook aan een bredere (politieke) groep richten. Er zijn nog enkele maanden tot de verkiezingen – laat staan tot een nieuwe regering gevormd is – en zodus hopen wij dat minstens enkele beleidsmakers en/of politieke fracties dit dossier ter harte willen nemen en kijken wat mogelijk is binnen het huidige politieke klimaat. De vragen die we hebben gaan over de arbeids-omstandigheden en -voorwaarden die duizenden jonge artsen elke dag moeten ervaren, regering in lopende zaken of niet.
meer concreet willen we deze drie onduidelijkheden aankaarten:
1) de definitie van een “voltijds” werkschema en zodus ook van een – sinds 31 oktober 2017 mogelijk gemaakt – deeltijds werkschema.
2) de (financiële) voorwaarden verbonden aan wachtdiensten.
3) de financiële voorwaarden verbonden aan bijkomende arbeidstijd in kader van het tekenen van de opting out (cfr. de wet op de arbeidsduur van 10 decemeber 2012).Deze onduidelijkheden zorgen er vandaag de dag voor dat de wetgeving niet (correct) toegepast wordt. Het lijkt ons dan ook aangewezen om hier de nodige verduidelijking in te voorzien. Hieronder is de brief, in december en januari verstuurd aan minister Peeters en zijn kabinet, terug te vinden.

Lees “STANDPUNT – Onduidelijkheden in wetgeving arbeidsvoorwaarden” verder

PERSBERICHT- Reactie op recente nieuwsberichten mbt hervorming vervolgopleiding arts-specialist

Als Vlaamse tak van de Vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) wensen de Vlaamsegeneeskundestudenten en
assistenten kort te reageren op het artikel “Universitaire ziekenhuizen op ramkoers met De Block”, gepubliceerd in De Standaard op 12-11-2018. We willen nadrukkelijk onze steun uit te spreken voor de hervormingsplannen van federaal minister De Block om de beroepsopleiding van arts-specialisten structureel en kwalitatief te hervormen, inclusief de financiering transparant te maken en verder aan te vullen.

Wij zijn van mening dat een kwalitatieve opleiding enkel en alleen gegarandeerd kan worden door een uitstekende samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire centra. Een duidelijke financiering voor zowel het pedagogische luik van de opleiding
als ook het organisatorische maakt hier deel van uit. In onze ogen voldoet de geplande hervorming hier aan met een forfaitair bedrag voor elke stagemeester per arts-specialist in opleiding (ASO) naast een forfaitair bedrag per coördinerende stagemeester (die globaal gezien verbonden is aan een universitair ziekenhuis gezien zijn/haar vastgelegde taakomschrijving).

Lees “PERSBERICHT- Reactie op recente nieuwsberichten mbt hervorming vervolgopleiding arts-specialist” verder

PERSBERICHT – ‘Groenboek is stap in goede richting maar verdere precisering is nodig’

De VASO stuurde samen met de studenten en het artsensyndicaat volgend persbericht uit betreffende het groenboek voor de artsenstages. Uit overleg bleek namelijk dat dezelfde vragen naar boven kwamen en een gemeenschappelijk standpunt dus ook mogelijk was. De VASO wil graag benadrukken dat er bijzonder veel goede elementen aanwezig zijn in het groenboek en vraagt dan ook verder overleg om dit dossier succesvol af te ronden.
Lees “PERSBERICHT – ‘Groenboek is stap in goede richting maar verdere precisering is nodig’” verder

NIEUWS – Dubbele cohorte: Groenboek als oplossing (de specialist 27 oktober 2017)

De huidige opleidingsproblemen van vooral de specialisten en de dreigende impasse van de dubbele cohorte wil minister De Block oplossen met een Groenboek over de opleiding. Dat vertelt ze in primeur aan De Specialist en Medi-Sfeer.

Lees “NIEUWS – Dubbele cohorte: Groenboek als oplossing (de specialist 27 oktober 2017)” verder

Persbericht – Dubbele cohorte: het geduld van de medische wereld is op

Samen met de Vlaamse en Waalse studenten geneeskunde, de decanen van de faculteiten geneeskunde, de rectoren van de Belgische universiteiten en verschillende artsensyndicaten werd onderstaand persbericht doorgestuurd.

Lees “Persbericht – Dubbele cohorte: het geduld van de medische wereld is op” verder