STANDPUNT – Onduidelijkheden in wetgeving arbeidsvoorwaarden

Op 2 oktober werden we als arts-specialisten in opleiding uitgenodigd op het Kabinet van Minister van Werk, Kris Peeters. Tijdens dit gesprek aangaande het huidige sociaal statuut van de artsen in opleiding kwam ook de vraag naar enkele verduidelijkingen in de wetgeving aan bod. Deze vragen werden in december officieel overgemaakt aan de minister en zijn kabinet en een mail ter herinnering werd midden januari uitgestuurd.

Tot op heden kregen we jammer genoeg geen respons vanuit het kabinet Peeters. Of nog iets met het dossier zou kunnen gebeuren was – gezien de val van de regering, en huidige regering in lopende zaken – af te wachten. Wij hoopten desondanks dat een antwoord versturen op onze vragen wel tot de mogelijkheden van een regering in lopende zaken zou vallen.


Daarom willen wij onze vragen dan ook aan een bredere (politieke) groep richten. Er zijn nog enkele maanden tot de verkiezingen – laat staan tot een nieuwe regering gevormd is – en zodus hopen wij dat minstens enkele beleidsmakers en/of politieke fracties dit dossier ter harte willen nemen en kijken wat mogelijk is binnen het huidige politieke klimaat. De vragen die we hebben gaan over de arbeids-omstandigheden en -voorwaarden die duizenden jonge artsen elke dag moeten ervaren, regering in lopende zaken of niet.
meer concreet willen we deze drie onduidelijkheden aankaarten:
1) de definitie van een “voltijds” werkschema en zodus ook van een – sinds 31 oktober 2017 mogelijk gemaakt – deeltijds werkschema.
2) de (financiële) voorwaarden verbonden aan wachtdiensten.
3) de financiële voorwaarden verbonden aan bijkomende arbeidstijd in kader van het tekenen van de opting out (cfr. de wet op de arbeidsduur van 10 decemeber 2012).Deze onduidelijkheden zorgen er vandaag de dag voor dat de wetgeving niet (correct) toegepast wordt. Het lijkt ons dan ook aangewezen om hier de nodige verduidelijking in te voorzien. Hieronder is de brief, in december en januari verstuurd aan minister Peeters en zijn kabinet, terug te vinden.

Lees “STANDPUNT – Onduidelijkheden in wetgeving arbeidsvoorwaarden” verder

PERSBERICHT – ‘Groenboek is stap in goede richting maar verdere precisering is nodig’

De VASO stuurde samen met de studenten en het artsensyndicaat volgend persbericht uit betreffende het groenboek voor de artsenstages. Uit overleg bleek namelijk dat dezelfde vragen naar boven kwamen en een gemeenschappelijk standpunt dus ook mogelijk was. De VASO wil graag benadrukken dat er bijzonder veel goede elementen aanwezig zijn in het groenboek en vraagt dan ook verder overleg om dit dossier succesvol af te ronden.
Lees “PERSBERICHT – ‘Groenboek is stap in goede richting maar verdere precisering is nodig’” verder

Wijziging MB 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten

Op 31 oktober 2017 werden de volgende wijzigingen van het MB van 23 april 2014 (Transversale Criteria) werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Ministerieel Besluit bepaalt de erkenningscriteria voor artsen-specialisten.

Lees “Wijziging MB 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten” verder

NIEUWS – Dubbele cohorte: Groenboek als oplossing (de specialist 27 oktober 2017)

De huidige opleidingsproblemen van vooral de specialisten en de dreigende impasse van de dubbele cohorte wil minister De Block oplossen met een Groenboek over de opleiding. Dat vertelt ze in primeur aan De Specialist en Medi-Sfeer.

Lees “NIEUWS – Dubbele cohorte: Groenboek als oplossing (de specialist 27 oktober 2017)” verder

Reactie op het regeringsvoorstel mbt de opwaardering van het Sui Generi statuut

Een goed jaar geleden rondden we een bevraging bij onze achterban af. We polsten hierbij naar de verwachtingen van de ASO’s omtrent ons sociaal statuut en de organisatie van onze werkomgeving. Hieruit kwamen met een breed draagvlak volgende verzuchtingen:

  1. Vraag naar een volledig sociaal statuut
  2. Scheiding van de rol van werkgever en opleider, dit door het oprichten van een “derde partij”, naar analogie met de situatie bij onze collega’s HAIO.

Recent verscheen een artikel in artsenkrant aangaande deze problematiek. Hierin wordt gewag gemaakt van een regeringsvoorstel (hetgeen we inmiddels konden inkijken). Hieronder kan u onze reactie vinden op dit voorstel:

Lees “Reactie op het regeringsvoorstel mbt de opwaardering van het Sui Generi statuut” verder