top of page

Privacybeleid

1. Inleiding

Welkom op www.vaso.be, de website van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding vzw, hierna VASO vzw genaamd. Deze website heeft, net als VASO vzw, als doel de arts-specialist in opleiding (ASO) te ondersteunen en te informeren. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om deze te beschermen door onze naleving van deze privacyvoorwaarden. Deze voorwaarden beschrijven de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, hoe we deze informatie gebruiken, delen, en de keuzes die u hebt met betrekking tot onze omgang met uw informatie. 

 

Wij nodigen u dan ook graag uit om dit privacybeleid goed door te nemen.
 

Dit privacybeleid werd opgesteld op 2 april 2024.  

2. Toepassingsgebied 

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze leden/klachten (huidige, voormalige en toekomstige) en alle bezoekers van de VASO website.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 30 juli 2018 ("Wet bescherming persoonsgegevens"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Bij VASO vzw streven we ernaar om onze plichten na te leven en de rechten van de leden/klanten te respecteren telkens wanneer VASO vzw uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u graag door naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

3. Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze website, waaronder:

 • Informatie die u direct aan ons verstrekt via ons contactformulier of contactname via mail of sociale media, ons inschrijvingsformulier voor leden, inschrijvingen voor een van onze evenementen of communicatie via de website (bijvoorbeeld fora en commentaren). Deze informatie bestaat o.a. uit (maar niet beperkt tot) uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afstudeerjaar van de basisopleiding geneeskunde, universiteit waar u aan verbonden bent, gekozen specialisatie, ziekenhuis van huidige tewerkstelling, RIZIV nummer en lidmaatschap bij VASO. 

 • Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u door onze website navigeert, kunnen we automatisch details over uw bezoeken verzamelen via o.a. cookies en trackers. Enkele voorbeelden hiervan zijn login, e-mailadres,  IP adres en computer- en netwerkgegevens (browser die u gebruikt, besturingssysteem, etc.).

 • Onze website wordt gehost op het platform van Wix.com. Wix.com voorziet ons van het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-toepassingen van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op in beveiligde servers achter een firewall.

 • Alle directe betalingsgateways die worden aangeboden door Wix.com en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen ervoor te zorgen dat het veilig omgaan met creditcardinformatie wordt gegarandeerd door onze winkel en de serviceproviders ervan.

Een deel van deze informatie betreft aldus persoonsgegevens. VASO vzw treedt op als verantwoordelijke voor de verwering van deze gegevens voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid. 

4. Hoe we uw informatie gebruiken

Bovenstaande (persoons)gegevens worden door VASO vzw voor verschillende doeleinden verwerkt, waarbij steeds enkel de gegevens  verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor dat specifieke doel te realiseren. 

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, inclusief persoonlijke informatie, om:

 • Om uw contactname te kunnen behandelen en om assistentie te verlenen. 

 • Om u te informeren over zaken die het ASO zijn aangaan, waaronder wijzigingen in de voorwaarden, belangrijke of interessante evenementen, deadlines of verplichtingen, enquêtes, enzovoort. 

 • Onze website en de inhoud ervan op een efficiënte manier aan u te presenteren.

 • Onze verplichtingen na te komen en onze rechten uit te oefenen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons.

 • U te informeren over wijzigingen aan onze website of eventuele producten, evenementen of diensten die wij aanbieden of organiseren. Dit onder andere via onze nieuwsbrief. 

 • Om prestaties op te volgen. 

 • Om analyses te doen van onze website en zijn werking, met het doel om onze website verder te optimaliseren en zo beter tegemoet te komen aan de noden van onze gebruikers/leden. 

 • De gegevens van onze betalende leden worden ook gebruikt om een ledenprofiel mogelijk te maken en hun toegang te geven tot afgesloten webpagina's. 

 • Om tegemoet te komen aan de regelgeving en wetgeving. 

 • Voor elk ander doel met uw toestemming.

5. Openbaarmaking van uw informatie

VASO vzw verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze ook niet doorgeven aan derden of haar partners. Gegevens zullen enkel gedeeld worden met een andere partij wanneer de persoon tot wie deze gegevens betrekking hebben hier toestemming om geeft. Zo kunnen we de vertrouwelijkheid van onze leden en hun vragen, bekommeringen of gegevens waarborgen. 

In het geval van evenementen georganiseerd door derden of onze partners, waarbij VASO instaat voor de registratie van de inschrijvingen, kan het zijn dat VASO de strikt noodzakelijke gegevens van de deelnemers met deze derde partij deelt. Dit zal steeds zijn na ofwel toestemming van het lid via het inschrijvingsformulier of na uitdrukkelijke toestemming door het VASO vzw bestuur. 

In het geval van een wettelijke verplichting kan VASO vzw eveneens verplicht worden om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen. Dit bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijke onderzoek. 

In sommige gevallen gebruikt VASO vzw anonieme, geaggregeerde gegevens voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

6. Uw rechten

U hebt het recht om:

 • Uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, en bezwaar te maken tegen de verwerking.

 • Uw persoonlijke informatie op te vragen in een gestructureerde manier op die wijze dat u deze naar een andere instantie kan overdragen. 

 • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. (contact@apd-gba.be)

 • Uw toestemming op elk moment in te trekken waarop we hebben vertrouwd om uw persoonlijke informatie te verwerken.

Hou er echter rekening mee dat VASO vzw niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is men bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden). 

7. Data Security

We vinden het veilig bewaren van uw gegevens uitermate belangrijk. Daarom dan ook dat wij maatregelen hebben getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging, en openbaring. Alle informatie die u aan ons verstrekt, is beveiligd met behulp van SSL-technologie.

De ​medewerkers/bestuursleden van VASO vzw gaan steeds secuur om met uw gegevens. Deze zullen steeds via beveiligde kanalen gedeeld worden wanneer deze gedeeld worden en worden veilig bewaard op beveiligde servers van Wix en Google. Meer info over de maatregelen die Wix neemt vind je hier

Onze website vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, events en andere bronnen) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8. Bewaartermijnen

VASO vzw bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is men bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. 

9. Cookies en de website

Onze website gebruikt cookies om na te gaan hoe onze gebruiker de website gebruiken, hoe ze navigeren en hoe ze interageren met de website. Iedereen heeft de mogelijkheid en het recht om deze cookies te weigeren, er mee rekening houdende dat sommige elementen van op de website hierdoor potentieel minder goed zullen werken. Wenst u meer te weten over cookies in het algemeen, dan kan u hier terecht. 

De cookies die door onze websitebouwer Wix gebruikt wordt vind je hier. Daarnaast gebruiken we nog enkele plugins om onze werking te verbeteren zoals Google Analytics. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Meer info: Privacybeleid – Opt Out.

 

10. Wijzigingen in onze privacybeleid

VASO vzw behoudt zich het richt om zijn privacybeleid aan te passen, dus we raden u aan om deze regelmatig na te lezen. Het is ons beleid om eventuele wijzigingen die we aanbrengen in onze privacybeleid op deze pagina te posten. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met de persoonlijke informatie van onze gebruikers, zullen we u hiervan op voorhand via e-mail of via een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte brengen.

11. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyvoorwaarden en onze privacypraktijken, contacteer ons op: info@vaso.be of via ons contactformulier

Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding vzw (VASO vzw)

Geregistreerd binnen het rechtspersonenregister (RPR) onder 767.773.212.

Maatschappelijke zetel: Ottergemstesteenweg 261 te 9000 Gent. 

bottom of page