top of page

Het sociaal statuut van de ASO

Het sui generis statuut van de arts-specialist in opleiding is een uniek statuut. De ASO’s zijn de enige beroepsgroep met dergelijk statuut. Het omvat geen werkloosheidsuitkering, pensioenopbouw of andere sociale voordelen.

Lees hieronder meer!

Wij hebben elk een individuele overeenkomst met onze stagemeester en het ziekenhuis. Deze overeenkomst is geen ‘arbeidscontract’ in de enge zin van het woord. Het is wel ‘enig in zijn soort’ oftewel specifiek voor de ASO.


Omwille van dit speciale statuut zijn de bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ) lager voor de werkgever en werknemer wat het een ‘goedkoper statuut’ maakt voor de werkgevers met ook minder sociale rechten. Daarom zijn we ook geen ‘bediende’ maar ‘sui generis’ (een mini-statuut).

Doordat we verminderde RSZ-bijdragen betalen hebben we minder sociale rechten zoals:

 • Pensioen
  Er is momenteel geen wettelijk pensioenopbouw (1e pijler) voor assistenten. Er wordt wel een RIZIV-premie (6.351,21 in 2021) toegekend aan artsen in opleiding. Via deze RIZIV-premie kan een 2e pensioenpijler gefinancierd worden via een contract dat u zelf afsluit met uw verzekeraar.

 • Werkloosheid
  Er is voor artsen in opleiding geen wettelijke werkloosheidsbeschemring voorzien. Valt u dus zonder werk na het afstuderen hebt u geen recht op een wettelijke tussenkomst gezien u geen gewerkte jaren hebt opgebouwd als ASO.

 • Vakantiegeld, sociaal verlof, tijdelijke werkloosheid…

Sinds 2021 is er voor het eerst een collectieve overeenkomst (wettelijk kader) voor de arbeidsomstandigheden van artsen in opleiding afgesproken op aandringen van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO).


Hierin zijn een aantal sociale rechten opgenomen zoals:

 • Palliatief verlof

 • Verlof voor klein verlet (huwelijk, overlijden, communie…)

 • Geboorteverlof (“vaderschapsverlof”), adoptieverlof

 • Volledige moederschapsbescherming

 • Minimum wachtvergoeding en aantal vakantiedagen

 • Een minimumloon

Lees alles over deze overeenkomst hier na.


Meer informatie over het statuut en andere aspecten van het ASO-contract vind je ook op deze specifieke website van de overheid.

bottom of page