top of page

ASO met PhD-traject

Als assistent kan je tijdens je opleiding een PhD-traject opstarten. In dit geval zijn de arbeidsvoorwaarden en regels iets verschillend. De voornaamste aspecten vind je hier terug.  

PhD-traject als ASO

Arts-specialisten in opleiding die een PhD wensen uit te voeren tijdens hun specialisatie kunnen hiervoor een speciaal traject volgen. Wanneer je een onderwerp en promotor hebt, dien je ook zeker te zijn van je financiering. Dit kan enerzijds via een universiteitsbeurs (of andere federale wetenschappelijke instelling) of een niet-federale wetenschappelijke instelling (bv FWO). Vaak zal je promotor je hierbij helpen.

Zodra het onderwerp, de promotor en financiering rond is dien je een wijziging voor je stageplan in bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Je dient op je stageplan te vermelden dat je een wetenschappelijk traject doet gedurende het aantal jaren dat afgesproken is. Je vult ook je promotor in en laat dit ondertekenen door je coördinerend stagemeester.


Zodra de wijziging door de erkenningscommissie is aanvaard zal het Departement Zorg je op de hoogte brengen.

PhD laten meetellen als opleidingsjaren

Je kan je PhD-jaren voor maximaal de helft laten meetellen als specialisatiejaren volgens de wet (zie hiervoor art 14 van het MB 2014). Dit kan dus maximaal 2 jaar vervangen van de hele specialisatie-opleiding. Doe je dus bijvoorbeeld 4 jaar een PhD tijdens je specialisatie, dan kan dit voor maximaal 2 jaar meetellen. 

 

In principe zijn er geen wettelijke voorwaarden om de gelijkstelling met klinische jaren te verkrijgen. De erkenningscommissie kan op het einde van je specialisatie wel oordelen dat de noodzakelijke eindcompetenties niet gehaald zijn en je opleiding laten verlengen, al moet dit dan geobjectiveerd worden.


De meeste ASO met PhD traject doen echter klinische wachtdiensten tijdens hun PhD-jaren en behouden zo klinische blootstelling en kunnen zonder problemen de helft van hun PhD-jaren laten meetellen als specialisatiejaren. 

Inschrijvingen

De inschrijvingen met betrekking tot het PhD traject zijn universiteitsafhankelijk. In de meeste gevallen dien je je echter steeds in te schrijven voor de master in de specialistische geneeskunde (MSG) en voor het PhD traject zelf. 

Masterproef

Als de vereiste competenties die in de masterproef beoordeeld worden zijn verworven bij het bekomen van een PhD, dan wordt een vrijstelling toegekend voor deze masterproef. In de regel komt het erop neer dat als een ASO vóór het afronden van de MSG een PhD heeft afgerond, én als dat PhD zich binnen de afstudeerrichting situeert, een ASO een vrijstelling kan krijgen voor de Masterproef. Als het PhD niet is afgerond bij het einde van de opleiding of niet valt binnen de afstudeerrichting, is de masterproef niet vrijgesteld.


Er worden ook vrijstellingen voorzien voor andere vakken binnen de Master specialistische geneeskunde. Hierover kan je meer informatie verkrijgen bij de opleidingscoördinator van de faculteit. 

Wachtdiensten

Het is mogelijk om tijdens het PhD-traject klinische wachtdiensten uit te voeren. Wanneer u dit doet, kan u onder de regels van de ASO-verloning vallen en krijgt u een bedrag hiervoor. Dit wordt uitbetaald op uw rekeningnummer, maar is wel onderworpen aan de personenbelasting (in tegenstelling tot uw beurs die fiscaal vrijgesteld is). Op het einde van het jaar moet u dus het totaalbedrag aan ontvangen wachtvergoedingen in uw belastingsaangifte ingeven.

bottom of page