top of page

Over VASO

Op 1 januari 2019 werd de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) opgericht door assistentenverenigingen van alle Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, UGent, KU Leuven en VUB). VASO heeft als doel om als unieke spreekbuis te fungeren voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

De vereniging is een doorstart van de nationale assistentenvereniging VASO-AMSF die reeds in 2011 opgericht werd. Omwille van specifieke problematieken zoals bijvoorbeeld de ManaMa specialistische geneeskunde scheidden de wegen tussen Vlaamse en Franstalige vertegenwoordigers. VASO blijft echter investeren in een goed en frequent contact met onze Franstalige collega’s (heden DeMeFF) om ook zo veel mogelijk met één duidelijk verhaal naar buiten te komen.

Standpunten

Via onze werking proberen wij inspraak te verwerven om de standpunten van de ASO’s te verdedigen waar en wanneer het nodig is. Speerpunten hierin zijn: de opleiding, de correcte toepassing van de wet op arbeidsduur, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, een eerlijke verloning voor het gepresteerde werk en correct sociaal statuut. Een meer uitgewerkte visie vind je ook terug in ons charter.

Vertegenwoordiging 

Het verdedigen van de belangen van de ASO doet VASO door hen te vertegenwoordigen in o.a. volgende raden/organen: 

  • Hoge raad 

  • Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ)

  • Interuniversitair MSG overleg

  • Vlaamse planningscommissie 

 

Op lokaal niveau ​houdt VASO ook nauw contact met de universitaire ASO vertegenwoordiging onder de vorm van LVGA (Leuven), BASO (Brussel), A-Platform (Antwerpen) en GVA (Gent). 

Organigram

Organigram VASO

De dagelijkse werking gebeurd door het (verkozen) dagelijks bestuur. Zij worden in hun taken vaak ook bijgestaan door de kerngroep die naast het bestuur ook uit de werkgroepverantwoordelijken, delegatieleiders en geëngageerde leden bestaat.

VASO telt ook 5 werkgroepen die zich inzetten op verschillende thema's en het bestuur in hun taken bij staan en naar hen terug koppelen. De werkgroepen zijn: Mentaal welzijn, MSG (master specialistische geneeskunde), Arbeidsvoorwaarden en sociaal statuut, Contingentering en Communicatie. 

De rapportering naar de leden/ASO's toe gebeurd via een algemene vergadering die om de 2-3 maand plaatsvindt (vaak online) en open staat voor alle ASO's.  

Blijf in contact!

Met deze website willen we de ASO’s op de hoogte houden van onze activiteiten en standpunten, alsook contact houden met de verenigingen die de ASO’s van dezelfde specialiteit verenigen. Aarzel niet om een berichtje achter te laten op de “contact” pagina indien je vragen of opmerkingen hebt, we doen ons best om daar zo snel en zo goed mogelijk gevolg aan te geven.

bottom of page